... ...
top of page

רישיון מטיס רחפן - קורס מקוון

קורס אישי המספק לומדה מקצועית המכילה את כל החומר העיוני הנדרש לטובת הוצאת רישיון לרחפן! ​

 

המכללה מלווה את הסטונדטים בכל התהליך הבירוקרטי מול רת"א.

 

​ הקורס המתאים לבעלי ניסיון בהטסת רחפן, הזקוקים לרישיון מטיס רחפן בכדי להפוך תחביב למקצוע.

מה כולל קורס מטיס רחפן?

לומדה מקוונת סה״כ 4 שעות

- מפגש עיוני ראשון - פתיחת משתמש והסבר על השימוש בלומדה.
 

- מצגות עיוניות מקיפות את כלל החומר הנדרש למבחן - חוקה מטאורולוגיה וידע טכני.
 

- מבחני סימולציה המורכבים ממאגר שאלות מתעדכן.

icon1-05.png

תמיכה ועדכונים

- במהלך הקורס תינתן תמיכה טכנית ומקצועית לכל בעיה.
 

- הקורס נבנה ומתעדכן בהתאם לרגולציות ולחוקים הנקבעים ע״י רת״א. 
 

- עדכונים שוטפים גם לאחר סיום הקורס, תהנו מיחס אישי בנוגע לעדכונים ותקבלו 
   מענה מקצועי לכל שאלה.

icon1-09.png

מבחן מעשי

- מבחן מעשי המבוצע ע״י בוחן מטעם המכללה. מוכר ע״י רת״א.

icon3-13.png

הקורס מתקיים על רבי להב (רחפנים) של המכללה, לא נדרש רב להב (רחפן) אישי.

קבלת הרישיון בכפוף לתנאי רת״א (הצלחה במבחן, אישור בטחוני, הצהרת בריאות וכו׳)

נדרש תשלום אגרת מבחן - 350 ש״ח

bottom of page