... ...
top of page

ליווי מקצועי בהוצאת רישיון

׳מפעיל אווירי׳ מול רת״א

דרישות הרגולציה להפעלה מסחרית של שרותים באמצעות רחפנים או כטמ״מ לצורך העניין מחייבת ברישוי עסק הנקרא ״מפעיל אווירי״.

 

הסדרת הרישוי מחייבת טרם תחילת הפעילות מחייבת כל עצמאי, חברה, ארגון או עמותות המעוניינים לקיים את פעילות הרחפנים שלהם.​

למה חשוב להסדיר את הפעילות?

- כי זה חוק
 

- כי רק כך ניתן לבטח את הפעילות
 

- בתהליך הרישוי מוגדרים נהלי עבודה, אחזקת הציוד וכללי בטיחות.
 

- רישוי ״חברת יחיד / עצמאי״ הינו תהליך נגיש ואפשרי

ICON-03.png

מה שירות כולל?

- הכוונה וייעוץ בתקשורת מול הגורמים הרלוונטים - רת״א, חברת הביטוח, ספקי הציוד.

- כתיבת סע״מ (ספר עזר מבצעי) - עפ״י דרישות רת״א, בהתאם למאפייני הארגון והפעילות המתוכננת.

- ליווי אישי - לכל ארגון ליווי ע״י איש צוות מוסמך, ביצוע התהליך תחת קורת גג אחת וריכוז כלל העלויות וההתקשרויות מול ספק אחד, מפשט עד מאוד את התהליך ללקוח.

ICON-04.png
bottom of page