... ... רישיון מטיס רחפן

למה חשוב להסדיר את הפעילות?

מה שירות כולל?

המכללה הישראלית לכטמ"ם וצילום אווירי  |  יגאל אלון 94, בניין אלון 2 קומה 19, ת"א  |  077-5320320  |  info@ravlahav.co.il