... ...

גד אשרוביץ

מדריך ומטיס

יעקב יוליס

מטיס

מיקי מלכה

מנכ״ל

המכללה הישראלית לכטמ"ם וצילום אווירי  |  יגאל אלון 94, בניין אלון 2 קומה 19, ת"א  |  077-5320320  |  info@ravlahav.co.il